نشریه پژوهشهای توصیف و دیرینه شناسی کتب و اسناد، دوفصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط  انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران منـتشر می‌شود و مقالات پژوهشی در حوزه های سند پژوهی و فهرست نگاری نسخه های خطی و تراجم نگاری منتشر می کند  (محورهای موضوعی نشریه را ببینید). در این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می شود و همه مقالات ارسالی باید با نرم افزار مشابهت یاب همانندجو بررسی شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شده و پس از آن به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.  

 


سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

هزینه های فرایند بررسی و انتشار مقالات در نشریۀ دوفصلنامه پژوهشهای توصیف و دیرینه شناسی کتب و اسناد در سال 1402 معادل   15000000 ریال می باشد.

 
هزینه اشتراک

نشریۀ دوفصلنامه پژوهشهای توصیف و دیرینه شناسی کتب و اسناد به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد. 


سیاست های دسترسی باز و حق چاپ (کپی رایت)

   

 

نشریۀ دوفصلنامه پژوهشهای توصیف و دیرینه شناسی کتب و اسناد، یک دوفصلنامه با دسترسی باز است به این معنی که دسترسی به تمامی مقالات این نشریه آزاد و رایگان است و مقالات بلافاصله پس از انتشار در وبسایت نشریه قابل دسترس خواهند بود. این نشریه تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

در این نشریه نویسندگان تمامی حقوق (کپی رایت) را برای محتوای مقالات به طور نامحدود حفظ می نمایند.

  


سیاست های اخلاقی انتشار 
 • نشریۀ دوفصلنامه پژوهشهای توصیف و دیرینه شناسی کتب و اسناد در بررسی و انتشار مقالات، پیرو کمیته اخلاق نشر(COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.
 • نویسندگان در زمان ارسال مقاله باید تعهد دهند که مقاله آنها حاصل یک کار پژوهشی اصیل است و در جای دیگری به هیچ زبانی منتشر و یا برای بررسی به نشریه دیگری ارسال نشده است (برای اطلاعات بیشتر از اصول اخلاقی نشریه حتما صفحه اخلاق نشر را مطالعه نمایید).
 • قوانین و قراردادهای مربوط به حق چاپ باید توسط نویسندگان رعایت شود.
 • هر نوع سرقت ادبی غیراخلاقی است و غیرقابل قبول است.

برای کسب اطلاعات در مورد این موضوع در انتشار و دستورالعمل های اخلاقی، لطفاً به http://publicationethics.org مراجعه کنید.


برنامه زمانبندی انتشار

نشریۀ دوفصلنامه پژوهشهای توصیف و دیرینه شناسی کتب و اسناد، به صورت دوفصلنامه منتشر می شود و 2 شماره را در سال منتشر می کند. تمامی مقالات منتشر شده از ابتدا تا کنون در وب سایت اختصاصی (https://www.codicology.ir/) در دسترس خواهد بود.


ویژگی های اصلی نشریه
 • عنوان فارسی مجله: نشریۀ دوفصلنامه پژوهشهای توصیف و دیرینه شناسی کتب و اسناد
 • عنوان انگلیسی مجله:  Journal of researches in description and paleontology of books and documents

 • حوزه موضوعی مجله: سند پژوهی و فهرست نگاری نسخه های خطی و تراجم نگاری
 • زبان نشریه: فارسی همراه با چکیده انگلیسی
 • تاریخ تاسیس نشریه: اردیبهشت 1401
 • دوره انتشار: دوفصلنامه
 • نوع انتشار: دسترسی باز   
 • وضعیت انتشار: فعال
 • صاحب امتیاز:   انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران
 • ناشر:   انتشارات تراث اسلامی
 • مدیر مسئول: دکتر زهیر طیب (مدیر انجمن علمی)
 • سردبیر: دکتر سید مرتضی میرهاشمی
 • شیوه داوری: داوری تخصصی دوسوناشناس 
 • قالب تمام متن مقالات: PDF و XML
 • مجوز انتشار و حق مولف:  Creative Commons Attribution License International (CC-BY  4.0)  
 • نرم‌افزار بررسی سرقت ادبی: سمیم نور، همیاب
 • اصول اخلاقی نشریه: نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.
 • هزینه پردازش و انتشار مقاله: دارد (صفحه هزینه های بررسی مقالات را ببینید)

 

پروانه نشریه علمی دوفصلنامه پژوهشهای توصیف و دیرینه شناسی کتب و اسناد