نشریه پژوهشهای توصیف و دیرینه شناسی کتب و اسناد، دوفصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران منـتشر می‌شود و مقالات پژوهشی در در حوزه های سند پژوهی و فهرست نگاری نسخه های خطی و تراجم نگاری منتشر می کند  (محورهای موضوعی نشریه را ببینید). در این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می شود و همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب (سمیم نور، همیاب) بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شده و پس از آن به دقت توسط داوران مجرب و متخصص مورد داوری قرار می گیرند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.  (مطالعه بیشتر درباره این نشریه...)


مشخصات نشریه:

 • عنوان اصلی نشریه: پژوهشهای توصیف و دیرینه شناسی کتب و اسناد
 • عنوان انگلیسی نشریه:  Journal of researches in description and paleontology of books and documents
 • توالی انتشار :  دو فصلنامه
 • رتبه علمی: دارد
 • نوع داوری: دوسو ناشناس
 • زبان نشریه: فارسی/چکیده انگلیسی
 • نوع انتشار : الکترونیکی - چاپی
 • نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی: دارد
 • هزینه بررسی و انتشار: دارد (صفحه هزینه های بررسی مقاله را ببینید)
 • مکاتبه با نشریه: Info@makhtootat.ir 

برخورداری از شناسه یکتای پژوهشی ORCID برای نویسندگان مقالات لازم است. (دریافت شناسه)